Υλοποιούμε μεγάλα έργα πληροφορικής είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και επιχειρήσεις.

 • Έργα Δομημένης Καλωδίωσης. Η δομημένη καλωδίωση ασχολείται κυρίως με τον τρόπο που θα εγκατασταθούν μέσα μετάδοσης που θα χρειαστούν για να συνδεθούν δικτυακές συσκευές σε κτίρια. Η δομημένη καλωδίωση αφορά τη δομή της καλωδιακής εγκατάστασης ενός τοπικού δικτύου και τις προδιαγραφές που αυτή θα πρέπει να διαθέτει. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις μελλοντικές φυσικές επεκτάσεις του δικτύου, για τις αναδιατάξεις των δομικών στοιχείων του, καθώς και για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του.
 • Συστήματα Διάχυσης Πληροφορίας – Internet – Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

Παρέχουμε  υπηρεσίες  μηχανογράφησης  υψηλών  απαιτήσεων σε όλων των ειδών των επιχειρήσεων  (μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους).

 • Υπηρεσίες Υποστήριξης (Συμβόλαια συντήρησης, Τεχνικός on-site, κλπ). Μεγάλες εταιρίες εμπιστεύονται την τεχνική μας κατάρτιση. Οι τεχνικοί μας μπορούν να βρίσκονται στον χώρο του πελάτη άμεσα, ώστε να επιλύσουν κάθε πρόβλημα που ο πελάτης μας αντιμετωπίζει με την ορθή λειτουργία του μηχανογραφικού του συστήματος.
 • Υπηρεσίες Εγκατάστασης δικτύων δομημένης καλωδίωσης χώρων. Δίκτυα υπολογιστών (Ethernet Lan). Απομακρυσμένα δίκτυα (VPN/Wan). Ασύρματα δίκτυα, κτλ. Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network). Είναι μια εικονική διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ οποιουδήποτε σημείου του Διαδικτύου βρίσκεται ο Η/Υ του χρήστη και ενός επιθυμητού εσωτερικού δικτύου. Λέγεται εικονική, διότι χρησιμοποιεί την υπάρχουσα φυσική σύνδεση με το διαδίκτυο για να αποκαταστήσει πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του φορέα σαν να ανήκε φυσικά εκεί. Συνεπώς, ο χρήστης του δικτύου τηλεματικής, μπορεί να έχει πρόσβαση στους πόρους του εσωτερικού δικτύου που δεν είναι προσβάσιμοι από το υπόλοιπο Διαδίκτυο. Όπως π.χ. βάσεις δεδομένων βιβλιοθήκης, μισθοδοσία κλπ, με τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης που έχει όταν συνδέεται από τοπικό δίκτυο.
 • Τηλεφωνικά δίκτυα κι εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων από το πιο απλό τηλεφωνικό κέντρο έως το πλέον περίπλοκο με απομακρυσμένη διασύνδεση κτλ.
 • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης που συνήθως απευθύνονται σε 3 βασικές κατηγορίες χρηστών:
  α/ Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών (End Users). Συνήθως αφορά τις λειτουργίες των υποσυστημάτων του λογισμικού και προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίησή της με βάση καθημερινά σενάρια επιχειρηματικών διαδικασιών.
  β/ Εκπαίδευση Βασικών Χρηστών (Key Users). Αφορά εκπαίδευση πάνω στη λειτουργικότητα αλλά και τις γενικότερες δυνατότητες του λογισμικού. Απευθύνεται σε χρήστες που είτε έχουν την ευθύνη ευρύτερων ομάδων, ή εταιρικών διαδικασιών, ή μπορούν να αντιληφθούν την τεχνολογία και να προτείνουν τρόπους αξιοποίησής της για τη βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.
  γ/ Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος (IT Users). Αφορά εκπαιδευτικά σεμινάρια που στόχο έχουν να περάσουν τεχνογνωσία σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες των εφαρμογών  σε στελέχη πληροφορικής. Αφορούν τις δυνατότητες παραμετροποίησης, εγκατάστασης του λογισμικού, καθώς και τεχνικές ανάπτυξης αναφορών (Reports) και εξειδίκευσης (Customization) οθονών και λειτουργικότητας. Υπηρεσίες Internet (Συνδέσεις, Ιστοσελίδες, Φιλοξενία, e-mails, κλπ).
 • Υπηρεσίες Αναγόμωσης μελανιών και tonners εκτυπωτών. Επειδή πλέον το κόστος αγοράς εκτυπωτή είναι πάρα πολύ χαμηλό, οι εταιρίες έχουν αυξήσει το κόστος των αναλωσίμων αυτών. Εμείς ως εταιρία αναλαμβάνουμε την αναγόμωση / ανακατασκευή του μελανοδοχείου, σε πολύ καλές και προσιτές τιμές, ώστε η εκτύπωση πλέον να μην κοστίζει ακριβά.
 • Πλέον το κινητό τηλέφωνο (smart phone), το tablet ή ο φορητός μας υπολογιστής έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Εμείς λοιπόν αναλαμβάνουμε με πολύ μικρό κόστος να το παραλάβουμε από τον χώρο σας (κατόπιν ενημέρωσης κόστους ή να μας το φέρετε προς επισκευή), να το επισκευάσουμε και φυσικά να το επιστρέψουμε εγγυημένα ότι δουλεύει.  Η εγγύηση καλής λειτουργίας που δίνουμε εξαρτάται από την επισκευή, το ανταλλακτικό που χρειάστηκε. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης ενημερώνεται γραπτώς.
 • Οι SMART TVs  έχουν πλέον εισβάλει για τα καλά στην ζωή μας. Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει ή ακόμη καλύτερα να έρθει στον χώρο σας, ώστε να σας κάνει μια πλήρη επίδειξη της tv σας και να την συντονίσει, να την συνδέσει στο τοπικό δίκτυο και κατά προέκταση στο internet.

 •  Απομακρυσμένη βοήθεια.

 • Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών της η HEURISTICS δίνει την δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης με τους τεχνικούς της, μέσω ειδικής εφαρμογής ασφαλούς σύνδεσης (TeamViewer). Για να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα αυτή πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την εφαρμογή της σύνδεσης δωρεάν!teamviewer