skip to Main Content

Υλοποιούμε μεγάλα έργα πληροφορικής είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς και επιχειρήσεις.

   • Έργα Δομημένης Καλωδίωσης. Η δομημένη καλωδίωση ασχολείται κυρίως με τον τρόπο που θα εγκατασταθούν μέσα μετάδοσης που θα χρειαστούν για να συνδεθούν δικτυακές συσκευές σε κτίρια. Αφορά τη δομή της καλωδιακής εγκατάστασης ενός τοπικού δικτύου και τις προδιαγραφές που αυτή θα πρέπει να διαθέτει. Αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις μελλοντικές φυσικές επεκτάσεις του δικτύου. Καθώς για τις αναδιατάξεις των δομικών στοιχείων του, καθώς και για την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών του.

Υπηρεσίες  μηχανογράφησης  υψηλών  απαιτήσεων σε όλων των ειδών των επιχειρήσεων  (μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους).

     • Υπηρεσίες Υποστήριξης (Συμβόλαια συντήρησης, Τεχνικός on-site, κλπ). Μεγάλες εταιρίες εμπιστεύονται την τεχνική μας κατάρτιση. Οι τεχνικοί μας μπορούν να βρίσκονται στον χώρο του πελάτη σε προκαθορισμένο συμφωνημένο χρόνο. Έτσι ώστε να επιλύσουν κάθε πρόβλημα που ο πελάτης μας αντιμετωπίζει με την ορθή λειτουργία του μηχανογραφικού του συστήματος.
     • Υπηρεσίες Εγκατάστασης δικτύων δομημένης καλωδίωσης χώρων. Δίκτυα υπολογιστών (Ethernet Lan). Απομακρυσμένα δίκτυα (VPN/Wan). Ασύρματα δίκτυα, κτλ. Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (Virtual Private Network). Είναι μια εικονική διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ οποιουδήποτε σημείου του Διαδικτύου βρίσκεται ο Η/Υ του χρήστη και ενός επιθυμητού εσωτερικού δικτύου. Λέγεται εικονική, διότι χρησιμοποιεί την υπάρχουσα φυσική σύνδεση με το διαδίκτυο. Έτσι αποκαταστά πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο του φορέα σαν να ανήκε φυσικά εκεί. Συνεπώς, ο χρήστης του δικτύου τηλεματικής, μπορεί να έχει πρόσβαση στους πόρους του εσωτερικού δικτύου που δεν είναι προσβάσιμοι από το υπόλοιπο Διαδίκτυο. Όπως π.χ. βάσεις δεδομένων βιβλιοθήκης, μισθοδοσία κλπ, με τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης που έχει όταν συνδέεται από τοπικό δίκτυο.
     • Τηλεφωνικά δίκτυα κι εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων από το πιο απλό τηλεφωνικό κέντρο έως το πλέον περίπλοκο με απομακρυσμένη διασύνδεση. 
     • Το VOIP (Voice Over Internet Protocol) είναι η τεχνολογία που σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κλήσεις φωνής σε σταθερά δίκτυα ή δίκτυα κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιώντας το Internet. Επιτυγχάνουμε μείωση των λειτουργικών έξοδα σημαντικά. Είναι εύκολα επεκτάσιμη υπηρεσία. Επίσης χρησιμοποιήτε το κινητό σας τηλέφωνο ως εσωτερικό είτε βρίσκεστε εντός είτε εκτός της εταιρείας.  Επίσης έχετε πλήρη πρόσβαση σε στατιστικά σχετικά με τις κλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.
     • Υπηρεσίες Εκπαίδευσης που συνήθως απευθύνονται σε 3 βασικές κατηγορίες χρηστών:
      α/ Εκπαίδευση Τελικών Χρηστών (End Users). Συνήθως αφορά τις λειτουργίες των υποσυστημάτων του λογισμικού και προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίησή της με βάση καθημερινά σενάρια επιχειρηματικών διαδικασιών.
      β/ Εκπαίδευση Βασικών Χρηστών (Key Users). Αφορά εκπαίδευση πάνω στη λειτουργικότητα αλλά και τις γενικότερες δυνατότητες του λογισμικού. Απευθύνεται σε χρήστες που είτε έχουν την ευθύνη ευρύτερων ομάδων, ή εταιρικών διαδικασιών, ή μπορούν να αντιληφθούν την τεχνολογία και να προτείνουν τρόπους αξιοποίησής της για τη βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών.
      γ/ Εκπαίδευση Διαχειριστών Συστήματος (IT Users). Αφορά εκπαιδευτικά σεμινάρια που στόχο έχουν να περάσουν τεχνογνωσία σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες των εφαρμογών  σε στελέχη πληροφορικής. Αφορούν τις δυνατότητες παραμετροποίησης, εγκατάστασης του λογισμικού, καθώς και τεχνικές ανάπτυξης αναφορών (Reports) και εξειδίκευσης (Customization) οθονών και λειτουργικότητας. Υπηρεσίες Internet (Συνδέσεις, Ιστοσελίδες, Φιλοξενία, e-mails, κλπ).
     • Για την κατασκευή ιστοσελίδων, η εταιρία μας χρησιμοποιεί το πιο διαδεδομένο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) που επιτρέπει την άψογη διαχείριση και οργάνωση του περιεχομένου και την δυνατότητα προσαρμοστικότητας και αυτοματοποίησης των διαχειριστικών εργασιών και αποτελεσμάτων, το WordPress. Το WordPress είναι η πιο ισχυρή πλατφόρμα κατασκευής ιστοσελίδων αλλά και ηλεκτρονικών καταστημάτων και η καλύτερη λύση για τις επιχειρήσεις όσον αφορά στην διαχείριση του περιεχομένου του ιστοτόπου τους και της προσαρμοστικότητάς του. Η Heuristics θα σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, παραδίδοντας μία πλήρως παραμετροποιήσιμη ιστοσελίδα κατασκευασμένη από εξειδικευμένους και έμπειρους προγραμματιστές.

      Η σχέση μιας εταιρίας με την παρουσία της στο διαδίκτυο δεν σταματάει στην κατασκευή και την φιλοξενία (hosting) μιας εταιρικής ιστοσελίδας. Από τους σημαντικότερους παράγοντες στη σχέση αυτή είναι η συνεχόμενη τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας.

      Η εταιρία μας αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδων η οποία περιλαμβάνει:

      • Έλεγχο για ασφαλή και ομαλή παρουσία στο διαδίκτυο
      • Απαιτούμενες αναβαθμίσεις λογισμικού για την εναρμόνιση και τον συγχρονισμό με τρέχουσες εκδόσεις λογισμικού
      • Επέμβαση και επίλυση “κακόβουλων επιθέσεων” που μπορεί να δεχτεί η ιστοσελίδα
      • Τηλεφωνική και άμεση απομακρυσμένη υποστήριξη σε ζητήματα που μπορεί να προκύψουν
      • Ενημερώσεις σχετικά με τι νέο υπάρχει και αντίστοιχες προτάσεις που στόχο έχουν την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας και την μείωση του κόστους
      • Απαιτούμενο BackUp για την διασφάλιση των δεδομένων
      • Προσθήκες περιεχομένου και επιλογών που επιθυμεί ο πελάτης
     • e-commerce. Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ο πλέον ανερχόμενος τομέας της ελληνικής οικονομίας. Με μια αύξηση τζίρου της τάξης του πάνω από το 70% το 2020, αποτελεί έναν από τους πιο σίγουρους δρόμους εξόδου από την κρίση. Αξιοποιήστε την πείρα μας στην ανάπτυξη e-shops για να απευθυνθείτε στην Ελληνική και τη Διεθνή αγορά με τον πιο επιστημονικό τρόπο.
     • Υπηρεσίες Ανακατασκευής μελανιών και tonners εκτυπωτών. Επειδή πλέον το κόστος αγοράς εκτυπωτή είναι πάρα πολύ χαμηλό, οι εταιρίες έχουν αυξήσει το κόστος των αναλωσίμων αυτών. Εμείς ως εταιρία αναλαμβάνουμε την αναγόμωση / ανακατασκευή του μελανοδοχείου, σε πολύ καλές και προσιτές τιμές, ώστε η εκτύπωση πλέον να μην κοστίζει ακριβά.
     • Οι SMART TVs  έχουν πλέον εισβάλει για τα καλά στην ζωή μας. Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει να σας βοηθήσει ή ακόμη καλύτερα να έρθει στον χώρο σας, ώστε να σας κάνει μια πλήρη επίδειξη της tv σας και να την συντονίσει, να την συνδέσει στο τοπικό δίκτυο και κατά προέκταση στο internet.
    • Συστήματα Ασφαλείας & αυτοματισμούς Νέας Τεχνολογίας. Με τον όρο ασφάλεια εννοούμε την προστασία από τον κίνδυνο ή την απώλεια. Ειδικευόμαστε στην εγκατάσταση ψηφιακων καμερών (ενυρμάτων ή ασυρμάτων) με σκοπό την  σημαντική ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασία του χώρου σας, διότι παρέχει αναγνώριση του επισκέπτη καθώς και οπτικό έλεγχο του χώρου οποιαδήποτε χρονική στιγμή, από οποιοδήποτε απομακρυσμένο σημείο βρίσκεστε.  Οι σύγχρονες κάμερες ασφαλείας έχουν την δυνατότητα να καταγράφουν ήχο και εικόνα ακόμα και στο απόλυτο σκοτάδι με μεγάλη ευκρίνεια.  Λειτουργίες όπως περιστροφή, ζουμ και αμφίδρομη επικοινωνία ήχου μέσω smartphone ή tablet σας εξασφαλίζουν τον απόλυτο έλεγχο του χώρου σας χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική σας παρουσία σε αυτόν.
    • Προσφέρουμε γενικές εργασίες για Desktops & Laptops, όπως, Η/Υ σύνδεση και επίδειξη, modem router, εγκατάσταση ADSL/VDSL κτλ, MS windows εγκατάσταση, antivirus εγκατάσταση και “καθαρισμός” από ιούς, hardware επίσκευή Η/Υ, γενικός έλεγχος, καθαρισμός & συντήρηση, software γενικός έλεγχος & συντήρηση, backup /restore δημιουργεία αντιγράφων ασφαλείας, τεχνική υπηρεσία διάγνωσης βλάβης χωρίς επισκευή – τεχνικός έλεγχος, ανάκτηση δεδομένων, εγκατάσταση περιφερειακών, εγκατάσταση και γονικός έλεγχος και συντήρησης, αναβάβθμιση υπολογιστή με εγκατασταση υλικών, system repair – επιδιόρθωση αρχεών εκκίνησης υπολογιστή, εγκατάσταση εφαρμογών, αλλαγή ή προσθήκη μνήμης RAN, αλλαγή ή προσθήκη σκληρού δίσκου χωρίς απώλεια δεδομένων (όπου αυτό είναι εφικτό).
    • Εγκατάσταση “έξυπνου” ασύρματου δικτύου σε σπίτια, γραφεία, μαγαζιά, μεγάλες ή μικρές εταιρίες, ξενοδοχεία. Μπορείτε να πρακαλουθείτε την κίνηση των δεδομένων με φραγή σε συγκεκριμένα domains, με έλεγχο του bandwidth και πολλές άλλες διευκολήσεις.
    • Virtual PBX

     Η ολοκληρωμένη λύση εταιρικής επικοινωνίας.

     Η εταιρία μας (συνεργάτης της Yuboto) παρουσιάζει το νέο VoIP τηλεφωνικό κέντρο, που εξελίσσει την επικοινωνία της επιχείρησής σας προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες και απόλυτη αυτονομία.
     Ανακαλύψτε τις αμέτρητες ψηφιακές λειτουργίες του και προσαρμόστε το στις δικές σας ανάγκες μέσα από ένα εύχρηστο control panel.


    •  Απομακρυσμένη βοήθεια.

  • Στα πλαίσια της αναβάθμισης των υπηρεσιών υποστήριξης των πελατών της η HEURISTICS δίνει την δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης με τους τεχνικούς της, μέσω ειδικής εφαρμογής ασφαλούς σύνδεσης (TeamViewer). Για να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα αυτή πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την εφαρμογή της σύνδεσης δωρεάν!Υπηρεσίες Πληροφορικής, Υπηρεσίες, Heuristics

Υπηρεσίες

Back To Top