Ο αγοραστής έχει δικαίωμα, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος, να υπαναχωρήσει εγγράφως από την αγορά, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@heuristics.gr)  την υπαναχώρησή του στην εταιρία. Υποχρεούται όμως να καλύψει το κόστος / δαπάνη επιστροφής του προϊόντος μέχρι την έδρα της εταιρίας στην οδό Σμύρνης 2α 14568 Κρυονέρι Αττικής Ελλάδα. Για την έγκυρη υπαναχώρησή του αγοραστή θα πρέπει το προϊόν να επιστραφεί στην εταιρία στην αρχική του συσκευασία και να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία ή φθορά. Η εταιρία δεν υποχρεούται στην επιστροφή χρημάτων στον αγοραστή, αλλά δύναται να συμψηφίσει το τυχόν ποσόν σε μελλοντική του αγορά. Σημειωτέον ότι τα έξοδα αποστολής της νέας συμψηφιστικής παραγγελίας βαρύνουν τον αγοραστή.

  • Η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρίας εξόδοις του πελάτη.
  • Σε κάθε περίπτωση, η Επιστροφή Αλλαγή Προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης, Δελτίο Αποστολής, Απόδειξη Λιανικής Πώλησης κτλ.)
  • Επιστροφή Αλλαγή Προϊόντος σε έκπτωση ή προσφορά δεν είναι δυνατή.
  • Εάν η επιστροφή οφείλεται σε υπαιτιότητα της εταιρίας, το κόστος επιστροφής βαραίνει την τελευταία.
  • Η Επιστροφή Αλλαγή Προϊόντος θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρίας και μετά από έλεγχο του επιστρεφόμενου προϊόντος.
  • Η επιστροφή δεν ισχύει για άυλα προϊόντα, όπως καταχώρηση και αγορά domain names, υπηρεσιών hostings,  plugins και εφαρμογών.

Επιστροφές Ελαττωματικών Προϊόντων

Προσοχή: Σε περίπτωση που το προϊόν φθάσει σε εσάς κατεστραμμένο, παρακαλούμε να ενημερώσετε την εταιρία  μέσα στις επόμενες 8 ώρες, ώστε να αναλάβει την ευθύνη. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η επιστροφή. Το κόστος επιστροφής βαραίνει την εταιρία. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η επιστροφή είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία. Στο δέμα της επιστροφής θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνεται η απόδειξη αγοράς.

Κατά τη διαδικασία επιστροφής (ελαττωματικού προϊόντος) μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε πίστωση του λογαριασμού σας για νέα ή μελλοντική αγορά είτε επιστροφή χρημάτων προς εσάς.